7 gaismas stari

Biedrība “Attīstības un inovācijas mācību centrs” ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstu īsteno projektu "7 gaismas stari". Radošās darbnīcas ģimenēm top sadarbībā ar projekta idejas autori mākslinieci, animatori, režisori Daci Liepu un viņas radošajiem draugiem: Ievu Vītoliņu, Silvu Utāni, Māru Liniņu, Indru Sproģi, Viju Liepiņu, Anitu Ozoliņu, Esmeraldu Pasīti, Sandru Pūci, Baibu Zilpaušu, Līgu Grozu-Vaganovu, Initu Sermu, Julgī Stalti, Ievu Baumgarti, Mirdzu Guku, Vasilinu Sermu, Sandru Graudiņu, Ēriku Graudiņu, Unu Loti Vītoliņu, Almu Emīliju Liepu, Ingu Prauliņu, Uģi Raibaci, Ketiju Vintēnu, Sintiju Villeri, Daigu Rokpelni un Lieni Apsīti

Projekta mērķis ir veicināt ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Valmieras novada Igaunijas pierobežas iedzīvotāju, Valmieras SOS bērnu ciemata un Ogres novada kopienām. Projekta norises laiks ir no 2022. gada 2. maija līdz 30. septembrim. “7 gaismas stari” ir meistardarbnīcu kopums, kā rezultātā taps bērnu un ģimeņu veidota animācijas filma. Meistardarbnīcās piedalīsies 7 dažādu kopienu ģimenes, katrai ir savs koordinators un mākslinieki, kuri kopā ar dalībniekiem darbojas radošajās meistardarbnīcās.

Katrā no kopienām notiks animācijas, ēnu teātra un mākslas meistarklases. Katra kopiena organizē vienu sportisku, radošu vai izzinošu aktivitāti, kas to īpaši raksturo. Aktivitātēs aicināti piedalīties pārējo kopienu dalībnieki. Projekta radošajās daļā apvienojas ēnu teātris ar animāciju, veidojot kopīgu gaismas, attēla un mūzikas sinerģiju kā rezultātā katra iesaistītā kopiena izveido 2,5 minūtes filmiņu, kas savukārt apvienojas vienotā veselumā 17,5 minūšu kopfilmā. Katra kopiena atrod savai videi ļoti raksturīgu elementu, objektu vai personību par kuru vēlas atraktīvā veidā pastāstīt pārējiem filmas skatītājiem un iekļaut animācijas filmā. Filmas “7 gaismas stari” montāžas ritms tiktu veidots tā, ka katrai no kopienām, kas piedalās, būtu iespēja   “izgaismot” kādu no  7 nedēļas dienām: Ramatā devīze - pirmdiena, Ķoņos devīze – otrdiena, Ogrē devīze – trešdiena, Valmierā devīze – ceturtdiena, Mazsalacā devīze – piektdiena, Vērsī devīze – sestdiena, Rūjienā devīze – svētdiena.

An­drejs Tar­kov­skis reiz tei­cis: “Ani­mā­ci­ja ir vis­pil­nī­gā­kais ki­no žanrs, jo tās ie­spē­jas ra­dīt sa­vu uni­kā­lu pa­sau­li ir ne­iz­sme­ļa­mas”.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta sadarbības partneri: Valmieras novada pašvaldība, Mazsalacas vidusskola, Jauniešu organizācija "Ligzda", Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija, Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēka, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, biedrība "Projektu darbnīca kopienām", Ogres Centrālā bibliotēka.

7 uzburšanas

Aiz trejdeviņām jūrām un trejdeviņiem kalniem kādā sapņu zemē dzīvo Animācija, kas sadraudzējās ar Ēnu. Daudzi nojauš, ka viņas tur mājo, bet atvilināt un sajust var tikai retais. Viņas parādās tikai tiem, kas notic.

"Vai tu jūti?" jautāja zīmulis, "Tagad tuvojas Animācija?"

"Vēl jau nē", nodomāja papīra lapa, vērodama savu ēnu, "vēl jau jāsagaida iedvesma, vēl jau jāpiever acis un jāsapņo, un tikai tad... tad gan BŪS!!! "

"...tad gan BŪS!!! Tā es daru vienmēr, kad mans deguns sajūt burvību, " sacīja Dace, sēdēdama saules pilnā pļavā. "Vācu un glabāju mirkļus, kurus lielā pasaule nepamana, kurus notvert spēj vien bērni un sapņotāji."

Ķersim mirkļus un satiksimies pašu radītajā pasakā... :)

Mazsalaca-Ramata-Vērsis

2021. gada radošajās darbnīcās bērnu veidotā animācijas filma "Akmens kundziņš".

 Jauku skatīšanos :)

Salaspils novada bibliotēka

2019. gada radošajās darbnīcās bērnu veidotā animācijas filma "Viena maza muiža".

 Jauku skatīšanos :)

Raiņa māja Berķenelē

2010. gada radošajās darbnīcās bērnu veidotā animācijas filmu grupa "Lellīte Lolite", "Inča ģīmetne" un "Noslēpums".

Jauku skatīšanos :)

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola

2016. gada radošajās darbnīcās bērnu veidotā animācijas filma "Gaismas aicinājums".

Jauku skatīšanos :)

Mājas lapa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par mājas lapas saturu atbild biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk